• EFE KALSİYUM SÜLFAT 25 KG


 1. GERÇEKTE EFE KALSİYUM SÜLFAT NEDİR ?

  BİLİNEN VE BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ

  EFE KALSİYUM SÜLFAT hem kalsiyum hem de kükürt bakımından yüksektir.Bu besin maddelerini bitkiler için bu besinlerin diğer bazı yaygın kaynaklarından daha fazla kullanılabilir hale getirir. Kullanımı genellikle kalsiyum karbonat olan kireçle karıştırılır.

  EFE KALSİYUM SÜLFAT %29 KALSİYUM CaO VE %42 So3 İÇERİR VE GFRC TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK ÜRETİLİR.

  DUOMATRİKS sistemi ile emdirilmiş materyaller bulunur şoklama sistemi ile üretilen EFE KALSİYUM SÜLFAT ISLAH MATERYALİ TÜRKİYEDE LİDER KONUMDADIR..

  Özellikle asitli topraklarda ekinlerin daha iyi kök gelişimini teşvik eder. Bunun nedeni, EFE KALSİYUMUN  çözünür alüminyumun kök gelişimi üzerindeki toksik etkisine karşı koymasıdır. Alüminyum toprakta doğal olarak bulunur ve ekinler için genellikle bir sorun oluşturmaz. Ancak toprak asidik hale geldiğinde, alüminyum bitkiler için kullanılabilir durumdadır ve onları bodur veya öldürebilir.

  EFE KALSİYUM SÜLFATIN bir başka avantajı da orta derecede çözünür bir mineral olmasıdır. Bu,kalsiyumun kireçten gelen kalsiyumdan (kalsiyum karbonat) daha fazla toprağa hareket edebileceği anlamına gelir. Bu, derinlemesine alüminyum alımını engelleyebilir ve bitkilerin daha derin köklenmesini teşvik edebilir. Kökler daha bol olduğunda ve toprak profilinde daha derine inebildiğinde, büyüme mevsiminin daha kurak dönemlerinde bile daha fazla su ve besin alabilirler.

  Orta derecede çözünür olmasına rağmen, EFE KALSİYUM SÜLFAT  birkaç sezon boyunca mükemmel bir kükürt kaynağıdır. Araştırmalar, kükürtün yalnızca uygulanan yılda değil,ilk uygulama oranına bağlı olarak bir veya iki yıl sonra da kükürt sağlamaya devam edebileceğini buldu. Kalsiyum sülfat , kükürtlü bir gübre olarakmısır, soya fasulyesi, kanola ve yoncaya fayda sağlamıştır.

  Efe Kalsiyum Sülfat ayrıca toprak yapısını iyileştirmeye yardımcı olur. Çoğumuz toprağa tek tip,statik bir madde olarak bakarız. Gerçekte toprak, inorganik parçacıkların,organik parçacıkların ve gözenek boşlukları, su ve toprak mikroplarının karmaşık bir karışımıdır. Bileşimi yağmur fırtınası gibi hava olayları, toprak işleme veya bitkiler büyümek için besinleri çekerken değişir. Çiftçiler, her yıl iyi mahsul verimi elde etmek için topraklarını iyi yönetmek zorundadır.

  Toprak yapısının iyileştirilmesi, çiftçilere bazı yaygın tarımsal problemlerde yardımcı olur. Toprağa Efe Kalsyum  eklenmesi,toprağın yağıştan sonra suyu emme kabiliyetini artırarak erozyonu azaltır, böylece akışı azaltır. Efe Kalsiyum Sülfat uygulaması ayrıca toprak profili boyunca toprak havalandırmasını ve su sızmasını iyileştirir.  Ayrıca saha dışındaki fosfor hareketini de azaltır.

  Üreticiler Efe Kalsiyum Sülfat kullanırken hangi çözümleri uygulamaya çalışırlarsa çalışsınlar, uygulama için çeşitli seçeneklere sahiptirler. Tabii ki uygulama yönteminin türü de Efe Kalsiyum kullanma sebeplerine göre belirlenecektir. Çiftçiler, ekimden önce veya hasattan hemen sonra Efe Kalsiyumu üst toprağa uygulayabilir.Toprak işlemeye ihtiyaç duyulursa (yine toprak koşullarına bağlı olarak), toprak işleme ekipmanı ile Efe Kalsiyum  toprağa işlenebilir.


  OKSİTLENMİŞ KÜKÜRT EFE KALSİYUMUN  diğer ana bileşenidir.Günümüzde kükürt, tüm kültür bitkileri için NPK içeren dördüncü makro besin maddesi olarak kabul edilmektedir.

  Kükürt, proteinlerinve klorofillerin sentezi ve besin elementlerinin, özellikle gübrelerden gelen azotun veya simbiyotik fiksasyonun asimilasyonu için vazgeçilmezdir.

  Bu nedenle bitkiler, tohum rezervleri oluşturmak da dahil olmak üzere döngüleri boyunca hayati birkükürt ihtiyacına sahiptir. Kükürt, kalite ve organoleptik özelliklerde(protein oranı, yem enerji değeri, turpgiller bitkilerinde glukozinolat içeriği, soğan/sarımsakta sistein sülfoksit içeriği vb.) mahsulün hedeflerineulaşmak için gereklidir.

  Kükürt, strese karşı direnci ve kendini savunma yeteneğini geliştirir. Ayrıca, kükürt girişi, maddenin ayrışması için toprakta doğru nitrojen-kükürt oranının korunmasına yardımcı olur.

  Atmosferik kükürt emisyonlarının azaltılması ve kükürtten fakir gübrelerin kullanılması, birçok üründe bu elementin eksikliğine neden olur.

  Toprakta kükürt eksikliği büyümenin yavaşlamasına ve hasatta verim ve kalite kaybına, dolayısıyla gelir kaybına neden olur. Atmosferik kükürt artık mevcut olmadığından, mahsul verimini ve kalitesini sağlamak için gübrelemenin düzenli bir kükürt girişi ile gerçekleştirilmesi gerekir.


  EFE KALSİYUM SÜLFAT, her türlü mahsulün kükürt ihtiyacını karşılamak için uygun maliyetli bir çözümdür.


  EFE KALSİYUM SÜLFAT ,turpgiller, soya fasulyesi, mısır, patates, pancar, yonca, yonca, yem otu vb. gibi kalsiyum ve kükürt yoğun bitkiler için önerilir.

  Kalsiyum Sülfat  250 yılı aşkın bir süredir tarımda kullanılmasına rağmen sağladığı faydalar halen araştırılmaktadır.Her tarımsal

  sorunu çözemez, ancak besin eklemek ve toprak yapısını iyileştirmek için kanıtlanmış bir kaynaktır.

  EFE KALSİYUM –KİREÇ FARKI

  1. Efe Kalsiyum bir taraftan bitkilere kükürt ve kalsiyum sağlarken diğer taraftan strüktürü bozuktoprakların strüktürünü düzeltir. Kireç asit toprakların PH’sını yükseltmek için kullanılır. Kireç asit toprakların PH’ sını yükseltmek için Efe Kalsiyum

  ile birlikte kullanılırsa özellikle mikro element noksanlığına yol açan serbest karbonat ve bikarbonatların oluşumu engellenir.


  2. Efe Kalsiyum toprakta çözündüğünde Ca ve SO4 iyonlarına dönüşür ve besin maddeleri (özellikle mikro elementler) SO4 formunda (K2SO4, MgSO4, FeSO4, ZnSO4 vb.) bitkilerin alabileceği forma dönüşürken, kireç toprakta çözündüğünde Ca,CO3 ve HCO3 iyonlarına dönüşür ve bitki besinlerini (özellikle mikroelementler) CO3 ve HCO3 formunda (MgCO3, FeCO3, ZnCO3) çökelterek bitkilerin alamayacağı şekle dönüştürür.


  3. Efe Kalsiyum, toprakta tuzluluğa (alkalilik, çoraklık) yol açan iyonları (Na gibi) SO4 ile bağlayarakyıkanmasını sağlarken kireç yıkanmayı engeller.

  4. Kireç, topraktan mikro elementlerin bitkiler tarafından alımını azaltırken Efe Kalsiyum makro ve mikro elementlerin bitkiler tarafından alımını artırır.

  5. Topraklarda Ca(kalsiyum) noksanlığı varsa ve PH yükseltilmek istenmiyorsa, bu durumda Efe Kalsiyum kullanmak gerekecektir. Eğer topraktaki Ca miktarını artırmak üzere kireç kullanılırsa kireç aynı zamanda PH’ yı da yükselteceğinden bitkilerde mikroelement noksanlıklarının çıkmasına sebep olur.

  6. Kirecin çözünürlüğü 0.15 g/L’ dir. Efe Kalsiyumun çözünürlüğü ise 2.5 g/L’ dir. Bu yüzden kireçli topraklardaki kirecin bitkilerin Ca ihtiyacını karşılayacak derecede çözünmesi söz konusu değildir. Bunun sonucu olarak ta bitkilerde Ca noksanlığı görülür.Oysa çözünürlüğü kirece göre 17 kat daha fazla olan Efe Kalsiyum bitkilerin Ca ihtiyacını karşılayabilmektedir.

  7. Kireçli topraklara (PH>8) Efe Kalsiyum uygulandığında Madde 6’ ya göre toprak çözeltisindeki Ca miktarı artar, bu şekilde artan Ca topraktaki HCO3 iyonlarını çöktürür (Ca + HCO3 = CaCO3 + H) ve sonuçta açığa çıkan H+ iyonları PH’ yı düşürür (7.5-7.8 arasına düşürür). Böylece hem bitkilerin gelişmeleri için uygun PH aralığı sağlanmış olur hem de topraktaki besin maddelerinin (Fe, Mn, Zn, K, Mg) yarayışlılığı artırılmış olur.

  8. Kireçli topraklarda Efe Kalsiyum PH’ yı yükseltmez, kireç yükseltir.


  9.Toprağın PH’ sı ne olursa olsun eğer bir toprak kompakte olmuşsa (sıkışmışsa veya sert katman varsa) veya strüktürü bozulmuşsa kireç ilavesi bir fayda sağlamazken Efe Kalsiyum kullanımı bu olumsuzlukları

  düzeltir.

  10. Kireç topraklarda PH’yı yükselttiği için toprağa uygulanan azotlu gübrelerin (özellikle kurak dönemlerde) yaklaşık %50’ sinin atmosfere NH3 şeklinde kaybolmasına neden olur.Toprağa uygulanan Efe Kalsiyum gübre azotunun amonyumsülfat (NH4)2SO4 şeklinde toprakta tutulmasını sağlayarak önemli miktarda gübre ekonomisi sağlar.


  AMBALAJ ŞEKLİ :

  25     KG PROPLEN ÇUVAL

  50     KG PROPLEN ÇUVAL

  1000 KG BİGBAG    BİTKİLER  

    UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI

  UYGULAMA DOZU TOPRAKTAN

    SEBZELER  

    Toprak hazırlığı yapılırken fide ve sebze dikiminden 20 gün önce karık düzlemesinden önce veya kışa girmeden  8-10 cm derinliğindeki toprağa karıştırılarak uygulanır..

  Dekardaki kullanımı 100-200 kg

    Patates  

    Ürün ekiminden karık düzlemesinden önce  veya kışa girmeden uygulanır.

  Dekardaki kullanımı 150-250 kg

    Fındık, Kivi  

    Ilkbahar ve sonbahar aylarında saçak kısımlarına

    gelecek sekilde uygulanır.

  Ağaç yaş başı300 gram 

    Pamuk  

    Toprak hazırlıgı yapılırken 15 -20 cm derinligindeki topraga karıstırılarak uygulanır

  Dekardaki kullanımı 150-200 kg

    Bag  

    Ilk uygulama Ekim, Kasım aylarında 2. uygulama isteğe bağlı mart nisan  aylarında yapılır

  Dekardaki kullanımı 150 -175 kg

    Fide ve Süs Bitkileri

    Harç Materyaline karıştırılır. Fidanlarda dikim çukuruna atılır

  Fidenin büyüklügüne göre 150 -250 gr,

  Agaç yaş basına 300 gram 

    Kavun, Karpuz  

    Dikimden 15-20 gün önce 15-20 cm derinligindeki topraga  karıstırılarak uygulanır.

  Dekardaki kullanımı 100-200 kg 

     Yeşil Alanlar Çim Alanları vb.  

    Tohum ekiminden önce toprak hazırlıgında yeşil alanların  bakımında, kısa girerken uygulama yapılır.

  Dekardaki kullanımı 150 -250 kg

    Zeytin  

    Ilkbahar ve sonbahar aylarında toprak islemi yapılırken uygulanır

  Ağaç yaş başı 300 gram 20 yaş üzeri ağaçlarda 5-8 kg 

    Bugday, Çeltik,

    Arpa, Yulaf,Bakla,

    Mercimek

    Ekim, Kasım aylarında tohum ekimi yapılmadan 1 hafta öncesinden topraga uygulanarak karıstırılır. Subat, Mart aylarında  kardeslenme döneminde yağmur öncesi uygulama yapılır

  Dekardaki kullanımı 100-200 kg 

    Ayçiçegi, Mısır, 

    Seker Pancarı

    Toprak hazırlıgında ekimden 7 -14 gün öncesinde kışa girmeden  10 -15 cm  derinligindeki topraga karıstırılır.

    Dekardaki kullanımı 100-200 kg toprak altı tek 

  uygulama

      Narenciye, Muz,Seftali, Elma,Kiraz ,Armut,Kayısı

    Ilkbahar ve sonbahar aylarında bitkinin saçak bölgelerine  uygulanır

  Dekardaki kullanımı 150-200 kg

   


  DAMLAMADAN VE YAĞMURLAMADAN VERİLMEZ KİMYEVİ GÜBRE YERİNE GEÇMEZ
Ambalaj Şekli
Paketleme 1 Tonluk Bİg Bag (Haral) 50 Kg Polipropilen Çuval 25 Kg Polipropilen Çuval

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

EFE KALSİYUM SÜLFAT 25 KG

 • 600,00₺

 • Vergiler Hariç: 600,00₺